Ombudstjänster

Butiken är ombud för:

Systembolaget
Svenska Spel
Apoteket
DHL
Telefonkort

Läs mer under respektive länk hur du utnyttjar ombudstjänsterna.